Month: March 2009

  • ברונזה ורגשות אשמה

    ×”× ×” רגע שהיה באמת, דיאלוג פואטי, שנגזר מתוך כתבה בחדשות ערוץ שתיים, מאתמול, בעקבות תערוכה חדשה של הפסל תומרקין, הסובל מכאבי גב ורגשות אשמה: מראיינת: אתה נושא על גבך ברונזה ורגשי אשמה תומרקין: בדיוק מראיינת: ומה יותר כבד? תומרקין: רגשות אשמה תמיד יותר כבדים מראיינת: על מה רגשות אשמה? תומרקין: אין על מה. ×–×” יפה […]