Archive for March, 2009

ברונזה ורגשות אשמה

Sunday, March 1st, 2009
הנה רגע שהיה באמת, דיאלוג פואטי, שנגזר מתוך כתבה בחדשות ערוץ שתיים, מאתמול, בעקבות תערוכה חדשה של הפסל תומרקין, הסובל מכאבי גב ורגשות אשמה:

מראיינת: אתה נושא על גבך ברונזה ורגשי אשמה
תומרקין: בדיוק
מראיינת: ומה יותר כבד?
תומרקין: רגשות אשמה תמיד יותר כבדים
מראיינת: על מה רגשות אשמה?
תומרקין: אין על מה. זה יפה ככה. למה לקלקל את זה עם פרטים מכוערים?

רגשות אשמה כהתעסקות באסתטיקה
זו באמת מחשבה של אמן אולטימטיבי