Archive for August, 2009

מילים, מילים, מילים

Monday, August 3rd, 2009

בצילם של הארועים ההומופוביים, והאלימות המפעפעת במקומותינו, ×”× ×” שיר. אפשר לשמוע אותו באתר, לדעתי, ואפשר גם ביו טיוב, אבל אלה מילותיו. במקור, השיר ×”×–×” נכתב תחת ההקדשה” למאיר אריאל, ולכבוד מיליון טועים” אח”×› הוא ×”×™×” סוג של הקדשה לשפה העברית, ובסוף הוא עבר למחלקה העצבנית, ושם הוא יושב לו עד היום, יושב ומתעצבן שאף אחד לא הקשיב למילים שלו. אז זהו, שיר עצבני. תהנו.


התנגדתי והתנגדתי, בסוף יצאתְ לי מכל החורים. את זונה קטנה של אחרים

אם את עומדת על שלך, רוצה אותי כל כך, אז שימי לב, אני לא הולך להתאהב

אני אהיה לך גוף ראשון זכר, כאילו אין מחר

פיתחת לך ציפיות משדות זרים. לא באתי ללקק לך ת’פצעים, למצוא לך הסברים

להזיז לך ת’ישבן ברחבת הריקודים, לא לספר לך סיפורים בחרוזים, לא לעשות שפטים

אני לא מוחה ולא בוכה על הימים. אני אוהב את החיים. אז תני כבוד, כי באתי לעבוד

הו, מילים, מילים, מילים. שפה קשה ואין אונים

אני לוקח ברצינות את הבשר באישיות, אני אמן של אי שפיות, את מבינה

אני רוצה לרקוד על כל החתונות, ולאכול את העוגה בשני קצוות

אני מותח את החבל, אין ספק, עוד מישהו יביא לי במרפק, ואין ספק

עכשיו כשהשפה ברורה, ברור לי שלחגיגה יבוא גם השטן וגם האלוהים, ולא תבדילי ביניהם

שניהם יהיו דומים. שניהם יבואו מפתים, שניהם יהיו קצת עייפים

יקפיצו לך טקילה ומילים של צדיקים

הו, מילים, מילים, מילים. שפה קשה ואין אונים…

זה שיהיה צדיק מדיי ועצבני, זה שיגיד שהוא הכי הכי, זה שיגיד בשם השם

שהוא חושש למצבך, שהוא רואה את חרפתך, זה שיציע לך תיקון, ריסון, גיוון

×–×” שיגיד דברים בשם אמרם ויעוות ת’משמעות, ×–×” שרואה שחור לבן ומפחד ממורכבות

זה שיגיד שמנהגו של העולם הוא כך וכך, ישר ולא עקום, ברור ולא עמום

זה שרוצה לרגום באבנים את כל החטאים, זה ששונא אה ה

זה שכופה את דעתו על אחרים, וממהר לתלות את הטועים

זה שטוען את דעתו בטעונים, מין הקצה אל הקנה של היורים

תרשי לי קצת לגעת פה בדעת חכמים

תרשי לי דבר תורה אחד קטן, כי התורה מכל אדם, ולה שבעים פנים

אמר כבר רוברט צימרמן, האיש והמילים, לפעמים מופיע השטן כאיש האלוהים

ליתר ביטחון, נראה שאז כמו היום, לפעמים מופיע השטן כאיש שלום

הנה השיר ביו טיוב:

[youtube uZax21ms_bU]